Hvad er en selvejende institution?

Selveje er en driftsform, hvor dagtilbuddet har underskrevet driftsoverenskomst med kommunen.

Selvejende dagtilbud fungerer som selvstændige juridiske enheder, og det betyder, at institutionsbestyrelsen i tæt samarbejde med ledelsen driver dagtilbuddet. Institutionsbestyrelsen er arbejdsgivere for ledelsen og har det endelige ansvar bl.a. for lederansættelse, overordnet økonomi, varetagelse af vedtægter, og for at faglige krav overholdes. Dagtilbuddets ledelse har typisk ansvaret for den daglige drift og for at omsætte institutionsbestyrelsens forslag til praksis, så det stemmer overens med dagtilbuddets formål, værdigrundlag og faglige krav. 

Ofte består bestyrelsen af et flertal af forældre og repræsentanter fra en forening eller dagtilbuddets ’frivillige bagland’. Det kan fx være et boligselskab, en fond eller et menighedsråd, som ofte yder økonomisk støtte til de fysiske rammer.

© Copyright 2023 FOBU og Børneringen

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 IKKE AKTIVERET LICENS — Designed by DAN®